1. Prijs van :
  2. Oprichting NV

Prijzen NV oprichten | Prijsvan.nl - Naamloze Vennootschap

De oprichting van een naamloze vennootschap (NV) is meestal niet weggelegd voor de beginnende ondernemer. Het past beter bij grotere ondernemer. De aandelen zijn op naam of ‘toonder’ verhandelbaard en het bestuur is in handen van minstens drie personen die zelf geen aandeelhouder zijn. Daarnaast kan een beursnotering worden aangevraagd.

Het minumumbedrag dat in de NV moet worden gestort is €45.000. Ook geldt bij de oprichting dat u een verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie moet overleggen en er dient een notariele akte worden opgemaakt.

De prijs die u betaalt voor de notariële akte is afhankelijk van het ingeschreven kapitaal.

Hier vindt u notarissen uit uw regio.